CEP nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Để đáp ứng mục tiêu này, CEP sẽ phát triển thêm một số sản phẩm mới và tiếp tục đầu tư hoạt động phát triển cộng đồng theo chiều sâu bao gồm huấn luyện kiến thức về tài chính và môi trường, trao tặng học bổng, sửa chữa và xây dựng nhà cho công nhân, lao động nghèo nhất, cấp thẻ BHYT tự nguyện cho thành viên nghèo và chương trình tư vấn, hướng dẫn phát triển nghề cho thành viên.

CEP nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ - Ảnh 1.

Mặt khác, CEP cũng hướng tới việc thành lập các chi nhánh mới để tăng số lượng hộ gia đình CNVC-LĐ được tiếp nhận sản phẩm tín dụng, tiết kiệm, sản phẩm cải thiện nhà ở và phục vụ cộng đồng. CEP hiện có 34 chi nhánh tại TP HCM và các tỉnh lân cận. Năm 2017, CEP đã phát vay đến 320.901 thành viên với mức vay bình quân 17,3 triệu đồng/thành viên.

T.Nga