Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi giáo viên

Trên 100 đại biểu đại diện cho 20.371 đoàn viên của 540 CĐ cơ sở là các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tham gia đại hội.

Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi giáo viên - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa, tặng cờ thi đua cho Công đoàn ngành Giáo dục Khánh Hòa

Trong 5 năm qua (2013-2018), CĐ ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ) thông qua việc thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ 428 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn với tổng số tiền 379 triệu đồng. Các CĐ cơ sở đã chủ động xây dựng các quỹ Tương trợ đồng nghiệp, Chung tay góp vốn, tiết kiệm… với tổng số tiền 12 tỉ đồng. Hiện nay, mức thu nhập bình quân của NLĐ trong ngành là gần 5,4 triệu đồng/tháng.

Đại hội XIII CĐ ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đặt ra mục tiêu chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; vận động các cấp CĐ xây dựng các quỹ để hỗ trợ đời sống tinh thần cho NLĐ. Đại hội đã bầu bà Trương Minh Hà tiếp tục giữ chức chủ tịch CĐ ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa. 

Tin-ảnh: T.Tĩnh