HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp bất thường

Cụ thể, kỳ họp tập trung vào chuyên đề cải cách hành chính "Nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn TP" và triển khai thực hiện nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.

Dự họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung;…

HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp bất thường - Ảnh 2.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Hoàng Triều

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết kỳ họp này HĐND TP xem xét và quyết các vấn đề như: Giám sát chuyên đề về cải cách hành chính nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức dịch vụ hành chính công trên địa bàn TP. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền, hướng đến chuyên nghiệp, minh bạch và nâng cao năng suất lao động phục vụ nhân dân.

HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp bất thường - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu khai mạc kỳ họp

Kế đến, xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A sử dụng nguồn vốn ngân sách TP. Quyết định mức phí tạm dừng đỗ xe ô tô trên lòng đường hè phố trên địa bàn TP. Quyết định điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn TP.

Đặc biệt, quyết định việc thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức viên chức thuộc bộ phận quản lý nhà nước tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý. Quyết định chính sách thu hút chuyên gia nhà khoa học sáng tạo trẻ giai đoạn 2018-2022.

Quyết định biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 trên địa bàn TP.

Kỳ họp lần này cũng cho ý kiến về các vấn đề đề án tinh giảm biên chế, ủy quyền của UBND TP, chủ tịch UBND TP.

Tr.Hoàng - Ph.Anh