Người lao động sang Đài Loan làm việc cần lưu ý

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) vừa có văn bản số lưu ý các doanh nghiệp (DN) về những sửa đổi của Luật Lao động Đài Loan và các mẫu hợp đồng lao động (HĐLĐ) mới dành cho lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan. Trong đó, những nội dung sửa đổi của Luật Lao động Đài Loan gồm: Sửa đổi và bổ sung quy định về thời gian làm việc và ngày nghỉ trong tuần (Điều 36); Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ làm việc theo ca, làm thêm giờ (Điều 24, Điều 32 và Điều 34); Sửa đổi cách tính tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ thông thường trong tuần (Điều 24) và Sửa đổi, bổ sung quy định về nghỉ phép (Điều 38).

Người lao động sang Đài Loan làm việc cần lưu ý - Ảnh 1.

Người sử dụng lao động có thể điều chỉnh tổng thời gian làm việc của người lao động khi có sự đồng ý của Công đoàn hoặc sự nhất trí của hội nghị giữa NSDLĐ với người lao động

Bên cạnh đó, căn cứ quy định mới của Đài Loan, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã chỉnh sửa một số nội dung liên quan trong HĐLĐ dành cho lao động đi làm việc tại Đài Loan, tập trung vào các vấn đề như: Thời gian làm việc, nghỉ ngơi, cách tính thời gian và tiền làm thêm giờ; quy định về nghỉ phép. Riêng mẫu HĐLĐ mới dành cho lao động Việt Nam đi làm việc theo từng ngành nghề tại Đài Loan được chia thành các nhóm cụ thể như: Mẫu HĐLĐ dành cho lao động Việt Nam làm việc trong các đơn vị sản xuất, công trường xây dựng, các đơn vị dịch vụ xã hội; Mẫu HĐLĐ dành cho lao động Việt Nam làm việc trong các gia đình của Đài Loan; Mẫu HĐLĐ dành cho lao động thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tàu cá gần bờ.

Người lao động sang Đài Loan làm việc cần lưu ý - Ảnh 2.

Người lao động có quyền nghỉ bù sau khi phải làm việc kéo dài thời gian khi có nguyện vọng.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng lưu ý một số thay đổi trong nội dung sửa đổi của Luật Lao động Đài Loan, nhất là quy định về chế độ làm việc theo ca, làm thêm giờ. Theo đó, người sử dụng lao động (NSDLĐ) có thể điều chỉnh tổng thời gian làm việc của người lao động khi có sự đồng ý của Công đoàn hoặc sự nhất trí của hội nghị giữa NSDLĐ với người lao động (NLĐ) nhưng tổng thời gian làm thêm giờ, bao gồm cả làm thêm giờ ngày nghỉ thông thường không quá 54 giờ/tháng và không quá 138 giờ/3 tháng. NLĐ có quyền nghỉ bù sau khi phải làm việc kéo dài thời gian khi có nguyện vọng.

Trong năm 2017, tổng số lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) là 66.926 lao động. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp số lượng lao động đưa đi Đài Loan đạt trên 60.000 người, chiếm gần 50% tổng số lao động Việt Nam được đưa đi làm việc tại các thị trường.

Đ.Viên