Nguyên Giám đốc BV Mắt TP HCM đòi đối thoại với ông Hứa Ngọc Thuận

Sở Y tế TP HCM vừa có báo cáo UBND TP về kết quả thực hiện kiểm điểm và xử lý kỷ luật các cá nhân có liên quan theo Kết luận thanh tra số 36 ngày 16-10-2017 của Thanh tra TP về thanh tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện (BV) Mắt TP giai đoạn 2015-2016.

Theo đó, ông Trần Anh Tuấn, nguyên Giám đốc BV Mắt và ông Võ Thanh Hùng, nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế toán, BV Mắt TP bị thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Hai phó giám đốc BV Mắt TP là ông Phí Duy Tiến và bà Võ Thị Chinh Nga cùng Trưởng phòng Hành chính quản trị Phan Vi Minh bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Thủ kho Dược phòng mổ Phaco, BV Mắt là bà Phạm Bích Ngọc cũng bị kỷ luật với hình thức khiển trách và có trách nhiệm bồi thường vật chất với tổng số tiền là gần 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Đinh Thị Hoài Thanh, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán, Sở Y tế bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Nguyên Giám đốc BV Mắt TP HCM đòi đối thoại với ông Hứa Ngọc Thuận - Ảnh 1.

Công văn của Sở Y tế gửi UBND TP HCM

Theo Sở Y tế, trong 7 cá nhân bị xử lý kỷ luật có 3 cá nhân chấp hành, còn 4 cá nhân có ý kiến khác.

Cụ thể, ông Trần Anh Tuấn không đồng ý với hình thức kỷ luật cảnh cáo, hiện đang khiếu nại. Ông Trấn Anh Tuấn kiến nghị Sở Y tế và UBND TP đối thoại với nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận để làm rõ việc bệnh viện có làm đúng theo chỉ đạo của TP hay không cũng như có nhìn nhận khách quan về trách nhiệm tại khoa bán công.

Hai Phó giám đốc BV Mắt là ông Phí Duy Tiến và bà Võ Thị Chinh Nga cũng có đơn khiếu nại với quyết định kỷ luật trên. Hiện Sở Y tế đang giao Thanh tra Sở thụ lý, giải quyết theo quy trình của Luật Khiếu nại.

Ông Võ Thanh Hùng, nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế toán, BV Mắt sau khi nhận quyết định kỷ luật cũng nộp đơn kiến nghị Sở Y tế xem xét tính khách quan, công bằng trong Quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo của ông. Sở đã trả lời đơn kiến nghị của ông Hùng và đến nay ông Hùng không có kiến nghị gì thêm.

Bên cạnh đó, 1 tập thể và 34 cá nhân liên quan bị phê bình, rút kinh nghiệm, trong đó có tập thể lãnh đạo Sở Y tế.

PHAN ANH