Sáng kiến làm lợi hơn 20 tỉ đồng

Hơn 100 đại biểu đại diện cho hơn 4.500 đoàn viên đã tham dự đại hội. Nhiệm kỳ qua, CĐ ngành công thương tỉnh đã chỉ đạo 71 CĐ cơ sở thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với trên 60% điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với luật định. Tập thể lao động tại các đơn vị đã thực hiện 450 sáng kiến, giải pháp, ứng dụng làm lợi cho doanh nghiệp hơn 20 tỉ đồng. CĐ ngành đã thành lập thêm 26 CĐ cơ sở, kết nạp hơn 2.300 đoàn viên mới. Hằng năm có trên 65% CĐ cơ sở đạt vững mạnh trở lên.

Sáng kiến làm lợi hơn 20 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nhiệm kỳ 2018-2023, CĐ ngành công thương tập trung đổi mới nội dung hoạt động; thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tổ chức các phong trào thi đua... Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 17 thành viên; ông Trần Hồng Minh, Trưởng Phòng Tổ chức - Sở Công Thương, được bầu giữ chức chủ tịch CĐ ngành. 

K.Nam