Công bố quyết định thanh tra Tổng Công ty Thiết bị y tế Việt Nam

Ngày 22-3, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố quyết định thanh tra quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty Thiết bị y tế Việt Nam (VINAMED); việc thoái vốn Nhà nước và việc sáp nhập Công ty Cổ phần Nhựa y tế vào VINAMED.

Theo đó, TTCP sẽ tiến hành thanh tra quá trình cổ phần hóa VINAMED; việc thoái vốn Nhà nước và việc sáp nhập Công ty Cổ phần Nhựa y tế vào VINAMED. Thời kỳ thanh tra từ khi bắt đầu cổ phần hóa VINAMED; thời điểm sáp nhập Công ty Cổ phần Nhựa y tế vào VINAMED.

Công bố quyết định thanh tra Tổng Công ty Thiết bị y tế Việt Nam - Ảnh 1.

TTCP công bố quyết định thanh tra tại Bộ Y tế ngày 22-3 - Ảnh: TTCP

Đoàn thanh tra gồm 8 thành viên do ông Nguyễn Hữu Nhường, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ III, TTCP làm Trưởng đoàn. Thời gian thanh tra 40 ngày làm việc thực tế.

Tổ giám sát đoàn thanh tra tại Bộ Y tế có 2 thành viên do ông Đặng Trường Giang, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ III, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, làm tổ trưởng.

Tại buổi công bố kết luận ở trụ sở Bộ Y tế, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị đối tượng thanh tra phải thực hiện các yêu cầu về việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn thanh tra. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng như các đơn vị có liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, ông Đặng Công Huẩn yêu cầu đoàn thanh tra phải thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được duyệt.

Minh Chiến