Giải đáp thắc mắc về phương thức đóng BHXH

Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa giải đáp thắc mắc cho đoàn viên một số doanh nghiệp về các phương thức đóng BHXH.

1. Đóng hằng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng NLĐ theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Giải đáp thắc mắc về phương thức đóng BHXH - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục BHXH tại BHXH TP HCM

2. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp (DN), HTX, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

3. Đóng theo địa bàn

Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh. Chi nhánh của DN hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó.

4. Đối với NLĐ quy định tại Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4 (Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng), phương thức đóng là 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. NLĐ đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua đơn vị, tổ chức sự nghiệp đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài.

Trường hợp đóng qua đơn vị, tổ chức sự nghiệp đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài thì đơn vị, tổ chức sự nghiệp thu, nộp BHXH cho NLĐ và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan BHXH.

Trường hợp NLĐ được gia hạn hợp đồng hoặc ký HĐLĐ mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng BHXH theo phương thức quy định tại Điều này hoặc truy nộp cho cơ quan BHXH sau khi về nước.

Đối với NLĐ quy định tại Điểm 1.8 Khoản 1 Điều 4 (người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) thực hiện đóng hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần thông qua đơn vị quản lý CBCC có phu nhân hoặc phu quân để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Đối với trường hợp đóng cho thời gian còn thiếu không quá 6 tháng quy định tại Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 5. 

NLĐ đóng một lần cho số tháng còn thiếu thông qua đơn vị trước khi nghỉ việc. 

Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc hoặc thân nhân của NLĐ chết đóng một lần cho số tháng còn thiếu tại cơ quan BHXH huyện nơi cư trú.

K.An Ảnh: HOÀNG TRIỀU