Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn

 Tính đến năm 2017, lực lượng lao động toàn tổng công ty là 4.500 người. Đội ngũ CNVC-LĐ có sự thay đổi trong cơ cấu, dịch chuyển từ lao động hợp đồng sang công nhân quốc phòng và quân nhân chuyên nghiệp. Nhiệm kỳ qua, các CĐ cơ sở trực thuộc đã thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tham gia giải quyết khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, xây dựng cơ quan, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động; nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn - Ảnh 1.

Đại hội thông qua các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2018-2023

Trong nhiệm kỳ tới, CĐ tổng công ty đề ra nhiều chỉ tiêu phấn đấu như: 100% đơn vị tổ chức hội nghị người lao động và ký kết thỏa ước lao động tập thể; phấn đấu hằng năm mỗi CĐ cơ sở hỗ trợ kinh phí xây dựng một "Mái ấm CĐ, nghĩa tình đồng đội" cho người lao động đặc biệt khó khăn. Các đơn vị cũng phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ.

Tin-ảnh: B.Đằng