Điều chuyển có đúng quy định?

"Tôi ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn với công ty ở vị trí công nhân vận hành lò hơi. Mới đây, công ty ra quyết định điều chuyển tôi sang bộ phận cây xanh nhưng không nêu lý do và thời hạn. Khi tôi thắc mắc thì công ty trả lời đang gặp khó khăn và phải ngưng hoạt động bộ phận của tôi một thời gian. Tuy nhiên, trong nội quy lao động của công ty lại không hề quy định các trường hợp điều chuyển do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Vậy quyết định điều chuyển của công ty có đúng không?".


Điều chuyển có đúng quy định? - Ảnh 1.

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Điều 31 Bộ Luật Lao động quy định người sử dụng lao động có quyền tạm thời điều chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Thời gian điều chuyển không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của NLĐ. Mặt khác, căn cứ khoản 2, điều 8 mục 2 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì người sử dụng lao động phải quy định cụ thể trong nội quy lao động các trường hợp điều chuyển do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Đối chiếu với các quy định trên, việc công ty ra quyết định điều chuyển ông Dũng là trái pháp luật.