Có phải đóng BHXH cho người lao động?

 "Do công ty cũ nợ BHXH nên một số lao động không được chốt và trả sổ BHXH khi nghỉ việc. Vì vậy, họ không thể nộp sổ cho công ty tôi khi được tuyển dụng và ký hợp đồng lao động. Công ty chúng tôi có phải tham gia BHXH cho họ không?".

Có phải đóng BHXH cho người lao động? - Ảnh 1.

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ khoản 3, điều 18 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động (NLĐ) đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ. Đồng thời, theo quy định tại khoản 2, điều 18 Luật BHXH thì NLĐ tham gia BHXH được cấp và quản lý sổ BHXH. Do đó, đối với trường hợp chưa được chốt và trả sổ BHXH do công ty trước còn nợ tiền BHXH thì đề nghị NLĐ liên hệ với công ty cũ để được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đối với công ty của chị Anh, do có thực hiện ký kết hợp đồng lao động với NLĐ thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc nên vẫn phải bảo đảm các quy định về việc đăng ký và tham gia đóng BHXH cho NLĐ.