Tạm dừng tuyển chọn lao động EPS tại 49 quận, huyện

Theo Bộ LĐ-TB-XH, có 107 quận/huyện có tỉ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước trên 30% thuộc 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số lao động cư trú bất hợp pháp cao nhất tại Hàn Quốc thuộc diện đưa vào xem xét tạm dừng tuyển chọn trong năm 2018. 

Tạm dừng tuyển chọn lao động EPS tại 49 quận, huyện - Ảnh 1.

Từ danh sách nêu trên, Bộ LĐ-TB-XH tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2018 đối với 49 quận/huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên.

Căn cứ thông báo của phía Hàn Quốc về số lượng và tỉ lệ lao động cư trú bất hợp pháp vào thời điểm cuối năm 2018, Bộ LĐ-TB-XH sẽ tiếp tục tạm dừng tuyển chọn trong năm 2019 tại các địa phương không giảm được tỉ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp, đồng thời dỡ bỏ việc tạm dừng đối với những địa phương giảm được tỉ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Đ.Viên