Các trường mầm non tại TP HCM nghỉ hè từ ngày 30-5

Như vậy, phụ huynh sẽ phải sắp xếp kế hoạch trông con ít nhất trong thời gian 15 ngày.

Sở GD-ĐT TP HCM cũng yêu cầu phòng GD-ĐT các quận, huyện tăng cường kiểm tra các cơ sở mầm non ngoài công lập, rà soát để hỗ trợ cấp phép hoặc chấm dứt hoạt động nếu không đủ điều kiện. Đặc biệt, các cơ sở mầm non có lắp đặt camera cần giám sát và kiểm tra thường xuyên để xử lý kịp thời. Tuyên truyền và động viên tâm lý giáo viên trong việc lắp đặt camera quan sát tại lớp học. Đồng thời các cơ sở mầm non xây dựng kế hoạch lắp đặt camera tại các cơ sở từ năm 2018 đến 2020.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các trường mầm non rút kinh nghiệm sâu sắc từ sự việc của Trường Mầm non 30-4 (trường có GV mắng trẻ là người hay thú), đề nghị các đơn vị báo cáo sở ngay khi vấn đề xảy ra để có hướng dẫn, phối hợp giải quyết một cách kịp thời.

Đ. Trinh