Một lít xăng cõng bao nhiêu thuế, phí?

Một lít xăng cõng bao nhiêu thuế, phí? - Ảnh 1.
Tấn Nguyên - Thảo Nguyên