Trông đợi của cử tri

Điều cải tiến đầu tiên là việc rút ngắn thời gian họp của QH. Kỳ họp thứ 5 QH khóa XIV dự kiến diễn ra trong 20 ngày làm việc, từ 21-5 đến 15-6. Như vậy, đây sẽ là kỳ họp có thời gian ngắn nhất trong nhiều khóa QH vừa qua, giảm khoảng 1/3 thời gian so với những kỳ họp trước đó.

Việc rút ngắn thời gian họp sẽ giúp tiết kiệm được một khoản chi phí tổ chức đáng kể. Dù không định lượng cụ thể song tiết kiệm về thời gian có lẽ giá trị hơn nhiều so với việc tiết kiệm tiền bạc. Với gần 490 ĐBQH, trong đó hầu hết là những lãnh đạo chủ chốt ở trung ương, bộ - ngành và địa phương, thì chỉ cần rút ngắn một ngày họp thôi cũng rất giá trị bởi những công việc mà họ xem xét, xử lý hay quyết định đều rất quan trọng.

Việc cải tiến nội dung "nóng" nhất tại mỗi kỳ họp QH là chất vấn và trả lời chất vấn cũng được xem là một đổi mới quan trọng tại kỳ họp thứ 5 này. Từ thành công khi được thí điểm tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ QH, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp sẽ tiến hành theo thể thức "hỏi ngắn, đáp ngay". Theo đó, mỗi ĐBQH sẽ chỉ có thời gian 1 phút cho câu chất vấn và cứ sau 3 người hỏi, người bị chất vấn phải trả lời ngay và thời gian giới hạn cũng chỉ trong 3 phút.

Thoạt nhìn, có thể có người cho rằng sự cải tiến trên không đậm nét. Tuy nhiên, với cùng lượng thời gian nhưng việc rút ngắn đáng kể thời gian hỏi và trả lời sẽ giúp cho thêm nhiều ĐBQH, nhiều câu hỏi chất vấn được đặt ra với các thành viên Chính phủ. Qua đó, thêm nhiều vấn đề nóng hổi hay quan trọng từ thực tiễn cuộc sống sẽ được đặt ra, làm rõ trách nhiệm cũng như cách thức giải quyết trên nghị trường.

Có thể thấy, cải tiến và đổi mới là điều thường được nói tới trong những kỳ họp QH thời gian qua. Đó là việc làm cần thiết và điều quan trọng hơn là những cải tiến phương thức làm việc của QH cần góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất này. Chất lượng và hiệu quả ấy cần thể hiện trong những chức năng chủ yếu của QH như làm luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hoạt động của QH đã liên tục được cải tiến, đổi mới nhưng rõ ràng cần đẩy mạnh hơn nữa, đi vào thực chất hơn nữa để đáp ứng mong mỏi của cử tri và người dân cả nước. Làm sao để ngày càng ít đạo luật vừa được thông qua, đi vào cuộc sống chưa lâu lại nảy sinh yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung. Hay những tâm tư, bức xúc của người dân lâu nay về thu hồi và đền bù đất đai; thuế, phí… cần sớm được xem xét giải quyết thấu tình đạt lý.

Đổi mới hoạt động của QH xét cho cùng bên cạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả của cơ quan quyền lực này chính là phụng sự nhân dân ngày càng tốt hơn. Đó chính là đích tới được cử tri kỳ vọng nhất từ sự cải tiến của hoạt động nghị trường.

PHAN ĐĂNG