1.400 CNVC-LĐ được nâng lương trước hạn

1.400 CNVC-LĐ được nâng lương trước hạn - Ảnh 1.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ TP HCM, khen tặng CNVC-LĐ giỏi

Báo cáo kết quả phong trào thi đua, LĐLĐ quận Bình Thạnh cho biết Công đoàn (CĐ) cơ sở đã vận động đoàn viên, CNVC-LĐ thực hiện 528 công trình, sản phẩm mới với tổng giá trị hơn 318 tỉ đồng. Bên cạnh đó, từ phong trào sáng kiến, cải tiến, đã có 165 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi trên 28,6 tỉ đồng. Ngoài ra, qua phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi do CĐ phát động, 1.400 CNVC-LĐ đã được nâng bậc, nâng lương trước thời hạn.

Dịp này, LĐLĐ quận Bình Thạnh đã tuyên dương 39 doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động và 247 CNVC-LĐ đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo".

Tin-ảnh: T.Nga