Thi tin, ảnh báo chí về Công đoàn Khánh Hòa

Đối tượng dự thi là cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ; các nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, cộng tác viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh. Tác phẩm dự thi phải phản ánh chân thực, sinh động thực tế hoạt động phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ tỉnh Khánh Hòa; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất; nêu gương các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động.

Thi tin, ảnh báo chí về Công đoàn Khánh Hòa - Ảnh 1.

Các tác giả gửi tác phẩm dự thi về LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ: 35 Hùng Vương - Nha Trang - Khánh Hòa. Emai: tuyengiaokhanhhoa@gmail.com). Hạn chót nhận tác phẩm dự thi là 20-7. Trong quá trình gửi tác phẩm dự thi, nếu có vấn đề cần trao đổi, các tác giả có thể liên hệ với Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa để được hướng dẫn (điện thoại: 0258.522022/091.584.1500).

H.Ánh