Tuyên dương CNVC-LĐ tiêu biểu

Tuyên dương CNVC-LĐ tiêu biểu - Ảnh 1.

CNVC-LĐ tiêu biểu được tuyên dương tại hội nghị

LĐLĐ quận cho biết việc gắn học tập Bác với phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã được triển khai đến từng cơ sở và được CNVC-LĐ hưởng ứng. Trong năm 2017, CNVC-LĐ quận đã thực hiện 12 công trình, sản phẩm mới, 32 sáng kiến cải tiến kỹ thuật với giá trị làm lợi, tiết kiệm gần 3 tỉ đồng. Ở khu vực hành chính sự nghiệp, nhiều phong trào tạo được hiệu ứng cao như "Nụ cười nơi công sở", "Người cán bộ công chức gương mẫu", "Tiếp dân thân thiện"…Dịp này, LĐLĐ quận đã tuyên dương 44 gương điển hình học tập Bác, 59 gương lao động giỏi và 23 gương "Người tốt - Việc tốt".

Tin-ảnh: T.Nga