Thuyền viên phải khai báo trung thực tai nạn lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang dự thảo Thông tư quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo TNLĐ hàng hải.

Theo dự thảo, TNLĐ hàng hải là tai nạn xảy ra trong thời gian đi tàu gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho TV trong khi thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động hoặc thực hiện công việc, nhiệm vụ khác theo phân công của chủ tàu hoặc người được chủ tàu ủy quyền. Những trường hợp tai nạn đối với TV xảy ra tại địa điểm và thời gian hợp lý cũng được khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo theo quy định bao gồm: Tai nạn xảy ra đối với TV khi đi từ nơi cư trú đến tàu biển, từ tàu biển về nơi cư trú.

Thuyền viên phải khai báo trung thực tai nạn lao động  - Ảnh 1.

Thuyền viên bị nạn có trách nhiệm khai báo trung thực, đầy đủ tất cả những tình tiết mà mình biết về những sự việc có liên quan đến vụ tai nạn lao động

Dự thảo nêu rõ, việc khai báo TNLĐ hàng hải theo quy định tại Khoản 1 Điều 70 Bộ luật hàng hải Việt Nam được thực hiện như sau: Khi xảy ra tai nạn đối với TV trên tàu biển hoặc thực hiện công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công của người sử dụng (NSDLĐ) lao động thì TV bị tai nạn hoặc người biết sự việc phải thông báo ngay cho NSDLĐ.

Khi biết tin xảy ra TNLĐ hàng hải chết người hoặc làm bị thương nặng từ 2 TV trở lên NSDLĐ có trách nhiệm khai báo bằng cách nhanh nhất (trực tiếp hoặc điện thoại, fax, công điện, thư điện tử) tới các cơ quan có thẩm quyền sau: Cảng vụ hàng hải nếu tàu đang hoạt động trong vùng nước cảng biển; Cục Hàng hải Việt Nam nếu tàu đang hoạt động trong vùng biển Việt Nam hoặc vùng biển quốc tế; cơ quan đại diện của Việt Nam nếu tàu đang hoạt động ở vùng biển nước ngoài.

Thuyền viên phải khai báo trung thực tai nạn lao động  - Ảnh 2.

Khi nhận được tin báo có tai nạn xảy ra đối với thuyền viên của mình, người sử dụng lao động phải thành lập ngay Đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải cấp cơ sở để tiến hành điều tra vụ tai nạn đó.

Theo dự thảo, khi nhận được tin báo có tai nạn xảy ra đối với TV của mình, NSDLĐ phải thành lập ngay Đoàn điều tra TNLĐ hàng hải cấp cơ sở để tiến hành điều tra vụ tai nạn đó. Thành phần Đoàn điều tra, quyền hạn, nhiệm vụ và quy trình Đoàn điều tra tuân thủ theo các quy định pháp luật về lao động.

Ngay khi nhận được tin báo TNLĐ hàng hải có TV chết hoặc làm 2 TV bị tai nạn nặng trở lên xảy ra, Cảng vụ hàng hải khu vực chủ trì quyết định thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải cấp tỉnh, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan tại địa phương thực hiện việc điều tra, lập biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải.

Ngay khi nhận được tin báo TNLĐ hàng hải có thuyền viên chết hoặc làm 2 thuyền viên bị tai nạn nặng trở lên xảy ra tại nước ngoài hoặc các trường hợp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng có tính chất phức tạp nếu xét thấy cần thiết, Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì quyết định thành lập Đoàn điều tra TNLĐ hàng hải cấp trung ương, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan thực hiện việc điều tra, lập biên bản điều tra TNLĐ hàng hải. Trong trường hợp việc di chuyển đến nơi xảy ra TNLĐ hàng hải tại nước ngoài khó khăn thì Đoàn điều tra có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ, cung cấp hồ sơ để điều tra.

Dự thảo cũng nêu rõ, TV bị nạn, người biết sự việc và người có liên quan đến vụ tai nạn lao động hàng hải có trách nhiệm khai báo trung thực, đầy đủ tất cả những tình tiết mà mình biết về những sự việc có liên quan đến vụ TNLĐ hàng hải theo yêu cầu của Đoàn điều tra TNLĐ hàng hải và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều đã khai báo của mình.

Đ.Viên