Được hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần?

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM trả lời: Theo quy định, người thất nghiệp là người đang đóng BHTN mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hay hợp đồng làm việc (HĐLV), được hưởng BHTN khi có đủ các điều kiện: Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hay HĐLV theo quy định của pháp luật; đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hay HĐLV; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ khi đăng ký với cơ quan lao động theo quy định.

Trường hợp trong thời gian đang nhận TCTN mà tìm được việc làm và muốn hưởng BHTN 1 lần, anh Nhân phải làm đơn đề nghị hưởng trợ cấp một lần nộp kèm HĐLĐ đã ký với công ty mới cho trung tâm giới thiệu việc làm. Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm sẽ xác định mức hưởng trợ cấp một lần và trình giám đốc sở LĐ-TB-XH xem xét giải quyết. Tổng số tiền hưởng trợ cấp một lần sẽ bằng tổng số thời gian hưởng TCTN còn lại mà anh chưa hưởng.