Cận cảnh đại biểu QH “bấm nút” thông qua việc lùi dự án Luật Đặc khu

Quốc hội đầu giờ sáng nay 11-6 đã biểu quyết việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu).

Theo đó, có 432 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết trong sáng ngày 11-6 (chiếm 87,45% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó có 423 đại biểu tán thành (chiếm 85,63% tổng số đại biểu Quốc hội), 8 đại biểu không tán thành (chiếm 1,62% tổng số đại biểu Quốc hội) và 1 đại biểu không biểu quyết (chiếm 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Một số hình ảnh các đại biểu Quốc hội "bấm nút" thông qua nghị quyết về việc lùi thời gian xem xét, thông qua Luật Đặc khu:

Cận cảnh đại biểu QH “bấm nút” thông qua việc lùi dự án Luật Đặc khu - Ảnh 1.

423 đại biểu QH tán thành việc lùi thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đặc khu

Cận cảnh đại biểu QH “bấm nút” thông qua việc lùi dự án Luật Đặc khu - Ảnh 2.

Các đại biểu Quốc hội "bấm nút" biểu quyết

Cận cảnh đại biểu QH “bấm nút” thông qua việc lùi dự án Luật Đặc khu - Ảnh 3.
Cận cảnh đại biểu QH “bấm nút” thông qua việc lùi dự án Luật Đặc khu - Ảnh 4.

Kết quả biểu quyết hiện trên màn hình lớn trong phòng họp Diên Hồng

Cận cảnh đại biểu QH “bấm nút” thông qua việc lùi dự án Luật Đặc khu - Ảnh 5.
T.Dũng-Ph.Nhung - Ảnh: Quang Vinh