Phụ cấp thường xuyên có phải đóng BHXH?

Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa giải đáp thắc mắc cho đoàn viên về quy định đóng BHXH bắt buộc đối với các khoản lương, phụ cấp ghi trong hợp đồng lao động (HĐLĐ).

Phụ cấp thường xuyên có phải đóng BHXH? - Ảnh 1.

Khoản lương, phụ cấp mà trên hợp đồng lao động có thỏa thuận xác định cụ thể mức tiền và được trả thường xuyên thì thuộc khoản phải đóng BHXH từ ngày 1-1-2018.

Căn cứ Điều 23 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định nội dung HĐLĐ phải có mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Căn cứ Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc, đối với người lao động (NLĐ) áp dụng tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng của NLĐ, bao gồm:

- Mức lương ghi trong HĐLĐ.

- Phụ cấp lương: Phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

- Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương thực hiện từ 1-1-2018.

Thực hiện theo quy định trên, khoản lương, phụ cấp nào mà trên hợp đồng lao động có thỏa thuận xác định cụ thể mức tiền và được trả thường xuyên thì thuộc khoản phải đóng BHXH từ ngày 1-1-2018.

Tin -ảnh: T.Ngôn