Ngang nhiên đưa máy múc vào phá rừng, sau nhiều ngày kiểm lâm mới biết

Ngang nhiên đưa máy múc vào phá rừng, sau nhiều ngày kiểm lâm mới biết - Ảnh 1.

Hàng chục cây gỗ có đường kính lớn bị cưa hạ

Theo đó, vào ngày 13-6, trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng kiểm lâm huyện Krông Ana phát hiện tại khoảnh 3 tiểu khu 102, do UBND xã Dur Kmăl quản lý xảy ra phá rừng nghiêm trọng.

Tại hiện trường, có 8.358m2 rừng bị phá trắng. Số cây rừng bị chặt hạ trên diện tích rừng là 23 cây, có đường kính từ 20-65cm. Số gỗ còn tại hiện trường là 51 lóng gỗ tròn với khối lượng gần 19m3 và khoảng 10 sitte củi (tương đương khoảng 7m3).

Ngang nhiên đưa máy múc vào phá rừng, sau nhiều ngày kiểm lâm mới biết - Ảnh 2.

Gần 1 ha rừng bị phá trắng sau nhiều ngày lực lượng kiểm lâm mới phát hiện

Theo nhận dịnh ban đầu của lực lượng kiểm lâm, diện tích rừng bị chặt phá trước thời điểm phát hiện khoảng 3-5 ngày, cưa hạ bằng cưa máy. Tại hiện trường có dấu xe bằng bánh xích, một số gốc cây đã bị múc lên khỏi mặt đất, hai bên sườn đồi đã bị san ủi thành đường, gỗ và củi nằm rải rác trên diện tích bị phá.

Ngoài ra, cách diện tích rừng bị phá khoảng 1km, còn có 5 điểm tập kết gỗ tròn và xẻ hộp có khối lượng hơn 15m3.

Tin - ảnh: C. Nguyên