Hoàn trả đầy đủ tiền BHYT


Hoàn trả đầy đủ tiền BHYT - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, trưởng bộ phận nhân sự công ty, trả lời: Chúng tôi thừa nhận có sai sót trong công tác giấy tờ, kế toán, tính lương và BHYT cho NLĐ. Do vậy mới xảy ra chuyện trừ 4,% lương chờ việc của NLĐ để đóng BHYT. Sau khi nhận được khiếu nại của công nhân, bộ phận kế toán đã tính toán lại và sẽ chuyển trả lại các khoản trừ sai đầy đủ cho NLĐ.