Liên minh Hợp tác xã rất quan trọng trong hội nhập

Liên minh Hợp tác xã rất quan trọng trong hội nhập - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng bức ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nông dân xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 1954" cho Liên minh HTX Việt Nam tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định HTX có sứ mệnh rất quan trọng trong quá trình hội nhập, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng mô hình kinh tế hộ nhỏ lẻ như trước đây không thể cạnh tranh được với nền kinh tế thị trường, cần có sự hợp tác để tạo ra liên kết mang tính chuyên nghiệp nhằm hướng tới phát triển bền vững.

Để hệ thống kinh tế hợp tác, HTX phát triển bền vững trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu đội ngũ cán bộ tham gia vào hoạt động HTX phải xác định phát triển liên minh HTX là nhu cầu khách quan; đồng thời đổi mới cách nghĩ, cách làm, phối hợp các bộ, ngành để duy trì và phát triển.

Thủ tướng lưu ý các địa phương hoàn thiện pháp luật, thể chế; tổ chức lại và phát triển chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến thu mua và ra thị trường. Chính phủ sẽ tiếp tục ban hành những văn bản mới, để vận dụng tốt, các địa phương cần đưa ra HĐND để thảo luận, giúp cho việc đầu tư vào HTX nông nghiệp được thuận lợi và hiệu quả.

B.T.K