Hà Nội kỷ luật 10 "sếp" thanh tra xây dựng

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, từ tháng 10-2017 đến tháng 5-2018, Sở Xây dựng đã thành lập các hội đồng kỷ luật xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân thanh tra xây dựng có khuyết điểm trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn được giao phụ trách.

Hà Nội kỷ luật 10 sếp thanh tra xây dựng - Ảnh 1.

Phá dỡ công trình sai phép

Theo đó, Sở Xây dựng đã ban hành 1 quyết định, đồng thời chỉ đạo Chánh Thanh tra sở ban hành 33 quyết định để kỷ luật đối với các cá nhân có khuyết điểm. Trong đó, 29 thanh tra xây dựng bị khiển trách, 5 thanh tra bị cảnh cáo.

Thanh tra Xây dựng còn yêu cầu 9 tập thể phải nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị về các tồn tại, hạn chế của đơn vị.

Trong số 34 cá nhân bị áp dụng hình thức kỷ luật, có 10 cá nhân hiện đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (gồm 1 phó chánh thanh tra sở, 3 đội trưởng, 6 đội phó).

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các đội thanh tra xây dựng của Hà Nội đã kiểm tra 9.318 công trình, phát hiện và lập hồ sơ vi phạm 606 trường hợp (223 trường hợp không phép; 139 trường hợp sai phép, sai quy hoạch, sai thiết kế; 32 trường hợp ảnh hưởng công trình lân cận; 212 trường hợp xây dựng công trình trên đất công, đất nông nghiệp).

Ng. Hưởng