Hơn 782.000 lao động có việc làm

Cụ thể, trong nước có khoảng 725.000 người lao động (NLĐ) có việc làm mới, đưa khoảng 57.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2017). Ngoài ra, còn có hơn 1,46 triệu lượt NLĐ được các trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu, kết quả có 32,2% NLĐ đã tìm được công việc phù hợp. Các trung tâm dịch vụ việc làm đã tổ chức 560 phiên giao dịch việc làm, bình quân mỗi phiên có 25-30 doanh nghiệp tham dự, 200-230 NLĐ được sơ tuyển.

Hơn 782.000 lao động có việc làm - Ảnh 1.

Lao động trẻ tại TP HCM tìm việc ở một sàn giao dịch việc làm

Bộ LĐ-TB-XH cho biết trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức sàn giao dịch, chợ việc làm; thực hiện chính sách về giải quyết việc làm, bảo đảm việc làm ổn định cho lao động nữ, đặc biệt là lao động nữ trên 35 tuổi tại các KCN. Bộ LĐ-TB-XH cũng sẽ triển khai các giải pháp duy trì và phát triển thị trường ngoài nước, thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động xuất khẩu lao động…

Tin-ảnh: M.Thư