Vụ bổ nhiệm 76 cán bộ cùng ngày: Chủ tịch ACV lên tiếng

Chiều tối 8-7, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) xung quanh việc Tổng giám đốc ACV Lê Mạnh Hùng ký bổ nhiệm cán bộ đồng loạt trước khi nghỉ hưu.

Theo đó, ACV cho biết nhu cầu kiện toàn tổng thể nhân sự quản lý các cấp của Tổng công ty, các chi nhánh được đặt ra từ năm 2015, đặc biệt là sau khi doanh nghiệp chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần từ ngày 1-4-2016.

Trên cơ sở đó, Thường vụ Đảng ủy, HĐQT ACV đã xem xét và ban hành phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức và phê duyệt lại quy chế tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của khối phòng, ban chức năng và các cảng hàng không vào tháng 12-2016. Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ trong công tác quản lý điều hành đơn vị, các đơn vị trực thuộc ACV đã đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ theo mô hình mới vào đầu năm 2017.

Trong giai đoạn giữa năm 2017, ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch HĐQT ACV nghỉ hưu theo chế độ. Bộ GTVT đã chỉ đạo dừng lại việc kiện toàn bộ máy và bổ nhiệm cán bộ tại ACV và dự kiến được tiếp tục thực hiện sau khi có chủ tịch mới được đại hội cổ đông thông qua.

Sau khi ông Lại Xuân Thanh được bầu và bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT ACV vào tháng 6-2017, Thường vụ Đảng ủy và HĐQT thống nhất triển khai việc kiện toàn nhân sự quản lý các cấp sau khi kiện toàn tổ chức như kiện toàn mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của khối phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ tổng công ty. Kiện toàn đồng bộ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sản xuất thuộc các chi nhánh cảng hàng không và định biên số lượng cấp phó của các đơn vị.

Vụ bổ nhiệm 76 cán bộ cùng ngày: Chủ tịch ACV lên tiếng  - Ảnh 1.

Một trong các quyết định bổ nhiệm cùng được ký vào ngày 19-6, theo Chủ tịch ACV không phải là quyết định cá nhân của Tổng giám đốc mà là của tập thể ACV.

Ông Lại Xuân Thanh cho biết để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với mô hình mới, trên cơ sở quy hoạch và cơ cấu tổ chức mới, Ban Tổ chức Đảng ủy và Ban Tổ chức - Nhân sự đã tổng hợp các đề nghị bổ nhiệm của đơn vị từ năm 2016, 2017 và các đề xuất điều động, bổ nhiệm mới trình HĐQT và Ban Thường vụ Tổng công ty xem xét quyết định.

"Sau khi rà soát, Thường vụ Đảng ủy, HĐQT đã nhiều lần họp, xem xét và ban hành các nghị quyết về công tác bổ nhiệm cán bộ, trong đó giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc ký quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền theo quy chế phân cấp quản lý cán bộ của ACV" – ông Thanh giải thích.

Trong tháng 4 và 6-2018, Tổng công ty thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ cụ thể. Bổ nhiệm, điều động các chức vụ tương đương do thay đổi về cơ cấu tổ chức và tên gọi: 15 trường hợp (có danh sách kèm theo); trong đó 3 cán bộ cấp ban và 12 cán bộ cấp phòng của ACV. Bổ nhiệm các cán bộ trong quy hoạch đã được đề nghị từ năm 2016: 53 trường hợp (có danh sách kèm theo); trong đó 3 cán bộ cấp ban, 20 cán bộ cấp phòng và trung tâm, 30 cán bộ cấp đội. Bổ nhiệm mới: 36 trường hợp trong quy hoạch (có danh sách kèm theo); trong đó 6 cán bộ cấp ban và chi nhánh, 21 cán bộ cấp phòng, 9 cán bộ cấp đội.

"Các trường hợp bổ nhiệm mới cán bộ nêu trên hoàn toàn là quá trình xem xét, triển khai và quyết định của tập thể lãnh đạo tổng công ty căn cứ vào nhu cầu quản lý, điều hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phù hợp với mô hình mới; được thực hiện theo quy định, quy chế của ACV; đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 -2021. Do đó, việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Lê Mạnh Hùng, người đại diện pháp luật không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp" – Chủ tịch HĐQT Lại Xuân Thanh lý giải.

Trước đó, như báo Người Lao Động đã đưa tin, có tổng cộng 76 quyết định bổ nhiệm được ký cùng ngày 19-6, bởi ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc ACV đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị. Hàng loạt cán bộ, lãnh đạo các cấp phòng, ban tại ACV (gồm cả Tổng công ty và các cảng hàng không địa phương) đã được bổ nhiệm cùng ngày và quyết định có hiệu lực đồng thời từ 1-7.

Thái Phương