Cần Thơ trình xuất ngân sách hơn 10 tỉ đưa 80 cán bộ sang Mỹ bồi dưỡng

Chiều 9-7, kỳ họp thứ 9, HĐND TP Cần Thơ khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua các tờ trình do Thường trực HĐND, UBND trình HĐND TP xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền. Trong đó, đáng chú ý là tờ trình về việc thông qua nghị quyết thực hiện Đề án "Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP Cần Thơ, tại Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ giai đoạn 2018 - 2020".

Mục tiêu của đề án nhằm tạo tiền đề mở rộng mô hình hợp tác đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực đối với cán bộ, công chức, viên chức của TP Cần Thơ, hướng đến mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh, kỹ năng chuyên môn trong công tác điều hành, quản lý kinh tế - xã hội. Đến năm 2020, dự kiến sẽ có 80 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ tại Trường Đại học California.

Cần Thơ trình xuất ngân sách hơn 10 tỉ đưa 80 cán bộ sang Mỹ bồi dưỡng - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Cần Thơ khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021

Đối tượng gồm cán bộ, công chức, viên chức TP Cần Thơ công tác trên các lĩnh vực nhân sự; giao thông; quy hoạch đô thị (quản lý đô thị); biến đổi khí hậu; môi trường; tài chính, ngân sách; quản lý dịch vụ công. Dự kiến trong giai đoạn 2018 - 2020 sẽ tổ chức 4 lớp bồi dưỡng tại Trường Đại học California với 80 cán bộ, công chức, viên chức được tham gia.

Tổng kinh phí dự kiến đưa 80 cán bộ đi bồi dưỡng là hơn 10,3 tỉ đồng, chi từ nguồn ngân sách TP. 

Tin - ảnh: Ca Linh