Chuyển cơ quan công an vụ xây "biệt phủ" bằng gỗ lậu

Trước đó, tháng 8-2014, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Ngọc Quang do có nhiều sai phạm. Theo đó, trong công tác chỉ đạo, điều hành công việc, ông Quang có lúc còn nóng vội, chưa sâu sát, thiếu cân nhắc làm cho nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân trên địa bàn nghi ngờ về tính đúng đắn và hiệu lực của các văn bản do UBND huyện ban hành. Cụ thể, việc ban hành Công văn số 897/UBND-VP ngày 16-10-2013 về việc chấm dứt hợp đồng 120 giáo viên, nhân viên hành chính trong các trường học của huyện.

Bên cạnh đó, ông Quang cùng gia đình sử dụng đất sai mục đích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số hiệu BB 154730, xây dựng nhà và một số công trình trên đất trồng cây lâu năm (với diện tích 684,1 m2) tại thôn 9, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Đáng chú ý, ông Quang đã sử dụng 84,81m3 gỗ thành phẩm (quy ra gỗ tròn là 135,696m3) làm các công trình tại thửa đất trên không có hồ sơ chứng minh hợp pháp trình cho Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp xác nhận theo quy định. Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định mức vi phạm này đã vượt qua mức quy định tối đa để phạt vi phạm hành chính được xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tỉnh ủy Đắk Lắk kết luận sai phạm, khuyết điểm của ông Quang thuộc hành vi cố ý, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của tổ chức, cơ quan nơi ông công tác, gây dư luận xấu, làm mất niềm tin của nhân dân đối với tổ chức Đảng; tạo tiền lệ không tốt trong quản lý đất đai, xây dựng và bảo vệ phát triển rừng địa phương.

Tuy nhiên, theo kết luận của Tỉnh ủy Đắk Lắk, xét quá trình công tác và sự tham gia đóng góp của ông Quang đối với địa bàn biên giới khó khăn từ năm 1977 đến nay; xét nội dung, tính chất, mức độ tác hại, nguyên nhân vi phạm và cân nhắc nhiều mặt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Quang bằng hình thức cảnh cáo.

Cao Nguyên