Học sinh TP HCM tựu trường vào ngày 20-8

Chủ tịch UBND TP HCM vừa ban hành quyết định 2953/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch năm học 2018 – 2019 của giáo dục các cấp trên địa bàn thành phố. Theo đó, chỉ trừ bậc học mầm non (tựu trường vào ngày 5/9), các bậc học từ tiểu học đến trung học phổ thông sẽ tựu trường vào ngày 20-8.

Học sinh TP HCM tựu trường vào ngày 20-8 - Ảnh 1.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm trong ngày tựu trường

Ngày khai giảng tất cả các bậc học vào ngày 5-9. Thời gian tố chức lễ bế giảng của các cấp học sẽ kéo dài trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến 31-5-2019. Việc xét hoàn thành chương trình cấp tiểu học hay THCS đều phải hoàn thành trước ngày 15-6-2019. Học sinh bậc mầm non và tiểu học đều có 18 tuần thực học trong học kỳ I và 17 tuần thực học trong học kỳ II. Riêng bậc THCS có lịch học nhiều hơn hai bậc học trên một tuần, cả trong học kỳ I và học kỳ II.

UBND TP HCM cũng yêu cầu Sở GD-ĐT TP HCM có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học, quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, và bố trí cho học sinh học bù, bố trí thời gian nghỉ cho giáo viên trong năm học.

Đặng Trinh