Lợi nhuận ngành điện tăng 28% nhưng nộp ngân sách giảm 7,3%

Gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả hoạt động kinh doanh theo quy định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết trong giai đoạn 3 năm từ 2015-2017, sản lượng điện thương phẩm của ngành tăng dần từ 159 tỉ KWh, 177 tỉ KWh lên đến gần 193 tỉ KWh.

Từ đó, tổng doanh thu của ngành điện cũng có sự tăng trưởng lần lượt từ 243.509 tỉ đồng, 277.693 tỉ đồng lên 299.364 tỉ đồng. Số liệu cho thấy doanh thu của tập đoàn ngành điện năm 2017 đã tăng 7,8% so với năm 2016.

Lợi nhuận ngành điện tăng 28% nhưng nộp ngân sách giảm 7,3% - Ảnh 1.

Lợi nhuận ngành điện tăng 28% nhưng nộp ngân sách giảm 7,3%

Lợi nhuận trước thuế trong 3 năm lần lượt đạt 4.595 tỉ đồng, 5.165 tỉ đồng và 6.593 tỉ đồng. Theo tính toán, lợi nhuận trước thuế năm 2017 của EVN tăng tới 28% so với năm trước.

Như vậy, tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu của EVN đã tăng rất mạnh từ mức 1,86% của năm 2016 lên 2,2% năm 2017.

Tuy nhiên, năm 2017, EVN lại có mức nộp ngân sách giảm 7,3% so với năm 2016, từ mức 21.205 tỉ đồng xuống 19.666 tỉ đồng.

Năm 2018, ngành điện đặt mục tiêu doanh thu 328.958 tỉ đồng; đầu tư toàn tập đoàn 117.842 tỉ đồng.

Nhiều dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp ngành điện sẽ có một năm sản xuất kinh doanh đạt kết quả khả quan khi chỉ 6 tháng đầu năm, nhiều công ty trong ngành đã báo lợi nhuận tăng vọt so với năm ngoái.

Chẳng hạn, báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Công ty CP Thủy điện Thác Mơ thể hiện con số doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm là 406 tỉ đồng, lãi ròng 210 tỉ đồng. Với kết quả này, Công ty CP Thủy điện Thác Mơ đã thực hiện được 91% kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt trên 4.016 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ 2017; còn lợi nhuận sau thuế đạt 715 tỉ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ và đã vượt 20% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng cũng công bố doanh thu riêng quý II/2017 đạt 2.587 tỉ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi trước thuế đạt 189,55 tỉ đồng; lãi sau thuế đạt 179,2 tỉ đồng; tăng trưởng 61,7% so với quý II/2017.

Tính đến 31-12-2017, tổng số vốn EVN đầu tư tại 9 tổng công ty 100% vốn nhà nước là 126.117 tỉ đồng.

Giai đoạn 2015-2017, ngành điện đã đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sinh hoạt và phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Hội nghị cấp cao APEC 2017. Tổng sản lượng EVN cung ứng lên hệ thống điện quốc gia (gồm điện sản xuất và mua) trong 3 năm đạt mức tăng trưởng bình quân 10,31%/năm.

Tuy nhiên, giai đoạn trước mắt, nếu không phát triển thêm được các nguồn cấp điện, ngành điện phải đối mặt với nguy cơ căng thẳng điện miền Nam.

Ph.Nhung