Gần 300 giáo viên mất việc: "Học sinh tôi đã vào biên chế, nói phải có tiền!"

Gần 300 giáo viên mất việc: Học sinh tôi đã vào biên chế, nói phải có tiền! - Ảnh 1.

Giáo viên hợp đồng tập trung cạnh UBND huyện Thanh Oai để chờ lời giải thích thỏa đáng từ lãnh đạo huyện. Ảnh: Đình Tuệ/ Lao Động

... Ngày xưa, chúng tôi vào cao đẳng sư phạm 2 môn cũng có khi lên tới 17-18 điểm, nay đại học lấy 10 điểm/3 môn. Mặt khác, cả trường có khi cả 500-600 sinh viên mới có vài người bằng giỏi, chục người bằng khá thì nay các trường có đầy sinh viên ra trường đạt khá, giỏi. Như vậy, cộng điểm bằng đại học, cao đẳng trong việc thi vào biên chế giáo viên là không công bằng.

Nhiều học sinh của tôi đã vào biên chế, và họ đều nói phải có tiền. Họ cần thì họ ký, còn giờ thừa thì đuổi là làm sao?

Không thể một dấu đỏ là chấm dứt, đuổi ngay hàng 300 giáo viên ra đường. Ngành sư phạm là đặc thù. Giờ gần 50 tuổi cô giáo đi bán hàng cũng chả cho, biết tìm việc nơi đâu bây giờ?".

(Cô N. - giáo viên dạy toán, 1 trong gần 300 giáo viên có nguy cơ mất việc - cho biết trên Báo Tiền Phong ngày 31-7 sau khi UBND huyện Thanh Oai, TP Hà Nội chấm dứt hợp đồng với các giáo viên này, chuyển về cho hiệu trưởng xem xét).