Xem điểm chuẩn của ĐH Đà Nẵng

Theo đó, mức điểm chuẩn cụ thể của 5 trường thành viên cùng các khoa, phân hiệu thuộc ĐH Đà Nẵng, xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018 như sau:

Xem điểm chuẩn của ĐH Đà Nẵng - Ảnh 1.
Xem điểm chuẩn của ĐH Đà Nẵng - Ảnh 2.
Xem điểm chuẩn của ĐH Đà Nẵng - Ảnh 3.
Xem điểm chuẩn của ĐH Đà Nẵng - Ảnh 4.
Xem điểm chuẩn của ĐH Đà Nẵng - Ảnh 5.
Xem điểm chuẩn của ĐH Đà Nẵng - Ảnh 6.
Xem điểm chuẩn của ĐH Đà Nẵng - Ảnh 7.
Xem điểm chuẩn của ĐH Đà Nẵng - Ảnh 8.
Xem điểm chuẩn của ĐH Đà Nẵng - Ảnh 9.
B.Vân