Tuyên truyền lối sống tích cực, nhân văn trên mạng xã hội

Tuyên truyền lối sống tích cực, nhân văn trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Theo đó, trang Facebook Công đoàn (CĐ) Việt Nam (địa chỉ truy cập https://www.facebook.com/congdoanvietnam) là trang cung cấp thông tin chính thống về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của tổ chức CĐ Việt Nam; về phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ; đồng thời cập nhật tình hình đời sống, việc làm… của người lao động. Tổng LĐLĐ Việt Nam khuyến khích mỗi CĐ cấp trên cơ sở đăng ký tài khoản Facebook để theo dõi và trao đổi các nội dung liên quan trên trang Facebook CĐ Việt Nam; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động trên các trang do đơn vị trực tiếp quản lý. Chủ tịch CĐ cơ sở đăng ký 1 tài khoản Facebook để kết nối với trang, nhóm của Tổng LĐLĐ Việt Nam và CĐ địa phương, ngành và với công nhân của doanh nghiệp tại đơn vị mình nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên.

Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý mỗi cán bộ CĐ là một tuyên truyền viên của tổ chức CĐ Việt Nam trên mạng xã hội Facebook để chia sẻ thông tin tạo thành trào lưu trên cộng đồng mạng cổ vũ lối sống tích cực, nhân văn, vì cộng đồng; phản bác những luận điệu sai trái, hành động gây ảnh hưởng tiêu cực tới đất nước, tới tổ chức CĐ Việt Nam. Đặc biệt, diễn đàn "Tâm sự công nhân" (địa chỉ truy cập https://www.facebook.com/groups/Tamsucongnhan) là nơi công nhân chia sẻ, trao đổi, thảo luận thông tin liên quan trực tiếp, gián tiếp đến đời sống, quyền lợi của mình.

K.An