TP HCM: Thí điểm mô hình "Đào tạo kép"

Hiện TP có khoảng 3,4 triệu người (trong hơn 4,4 triệu người đang làm việc) đã qua đào tạo. Đặc biệt, trong các lĩnh vực công nghệ, dịch vụ trình độ cao và các ngành công nghiệp, dịch vụ trọng điểm của TP, tỉ lệ lao động đã qua đào tạo còn cao hơn.

TP HCM: Thí điểm mô hình Đào tạo kép - Ảnh 1.

Người lao động học nghề cơ khí tại TP HCM

Từ nay đến năm 2020, TP sẽ sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động theo hướng tự chủ tài chính. Song song với việc xây dựng 12 trường có chất lượng cao, TP cũng sẽ giải thể các trường trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả. Việc đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp (DN) tiếp tục được đẩy mạnh để bảo đảm chất lượng đào tạo và đầu ra. Ngoài ra, TP còn thí điểm thực hiện mô hình "Đào tạo kép" giữa các trường cao đẳng, trung cấp với các DN trên địa bàn TP. Học sinh, sinh viên vừa học ở trường và vừa học - làm ở DN, tăng thời lượng thực hành. TP gắn kết chặt chẽ với DN trong việc xác định mục tiêu đào tạo, nhu cầu, yêu cầu về nhân lực; tổ chức cho lao động thực tập, đánh giá kết quả đào tạo để nâng dần sự tương thích giữa đào tạo và sử dụng lao động.

Tin-ảnh: N.Nguyên