Kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 22-8, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương để trao đổi, thống nhất và cho ý kiến về việc kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo quy định về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân (CAND) (thay thế Quy định số 72-QĐ/TW ngày 24-2-2017 của Ban Chấp hành Trung ương).

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì buổi làm việc.

Kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 - Ảnh 1.

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6-8-2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao việc triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương, nghị định của Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các ý kiến phát biểu của trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các thành viên Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện các đơn vị chức năng của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Công an thống nhất xác định cần sớm kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, phù hợp với mô hình tổ chức mới triển khai của lực lượng CAND, đảm bảo số lượng, độ tuổi, cơ cấu hợp lý, có đầy đủ tiêu chí của cấp ủy viên theo quy định.

Kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 - Ảnh 2.

Ông Phạm Minh Chính đánh giá cao việc triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương, nghị định của Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Đồng thời xác định việc ban hành quy định về tổ chức Đảng trong CAND là cần thiết, phải đề xuất Bộ Chính trị xem xét, ban hành để kịp thời đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác công an khi tổ chức bộ máy Bộ Công an đã thay đổi, đảm bảo sự đồng bộ thống nhất, xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở; đề nghị làm rõ thêm về mối quan hệ của cấp ủy, xác định cơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Thượng tướng Tô Lâm cũng thống nhất chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện văn bản, thẩm định kỹ lưỡng trước khi trình Bộ Chính trị thông qua.

H.Thành (Theo Cổng TTĐT Bộ Công an)