Xử lý kỷ luật trái quy định


Xử lý kỷ luật trái quy định - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định sau 3 lần thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động (không tính các lần hoãn hoặc hủy hoặc thay đổi địa điểm cuộc họp) mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động (NLĐ) đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại khoản 4 điều 123 Bộ Luật Lao động (đang nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của NSDLĐ; đang bị tạm giữ, tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 điều 126 của bộ luật này). Căn cứ quy định trên, việc công ty họp xử lý kỷ luật vắng mặt anh Toàn trong thời gian anh bị ốm là trái quy định pháp luật.