Đại hội của đổi mới

Điểm mới trước hết là cách thức tiến hành cũng như tổ chức của Đại hội XII CĐ Việt Nam. Lần đầu tiên, đại hội sẽ không có đại biểu các tỉnh, thành, ngành về chào mừng. Theo người đứng đầu tổ chức CĐ Việt Nam, sự thay đổi theo hướng đổi mới nhằm tiết kiệm, tránh hình thức và đi vào thực chất hơn đã được thảo luận và có sự thống nhất cao.

Những kỳ đại hội trước, mỗi đại biểu tham dự đều khá vất vả với khối lượng tài liệu, văn kiện… có thể "để đầy 2 chiếc cặp" xách nặng tay. Đại hội này, những tài liệu, văn kiện ấy đã nằm trọn trong một thiết bị điện tử gọn gàng để đại biểu có thể dễ dàng mang theo.

Đại hội XII lần đầu tổ chức 12 trung tâm thảo luận sâu về các vấn đề theo nội dung văn kiện. Tất cả ý kiến đều được ghi nhận, tiếp thu hoặc giải trình nhằm bảo đảm văn kiện của đại hội thực sự là kết tinh của mọi tâm huyết, trí tuệ đóng góp của các đại biểu.

Những điểm mới sẽ xuyên suốt quá trình đại hội khi đây cũng là lần đầu tiên không diễn ra lễ mít tinh chào mừng thành công trong ngày bế mạc. Nói như người đứng đầu tổ chức CĐ, mọi diễn biến, hoạt động đều đã được các phương tiện truyền thông đưa tin, cập nhật nhanh nhất trong thời gian diễn ra đại hội nên ai cũng đã biết sự thành công. Vì thế, không cần thiết phải tổ chức một buổi lễ mít tinh để thông báo những kết quả, thành công của đại hội.

Những đổi mới trong cách thức tổ chức đại hội đã phản ánh sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy hoạt động CĐ với mong muốn thiết thực, hiệu quả nhất. Đích đến của sự đổi mới này không gì khác là vì tổ chức CĐ, đoàn viên và NLĐ). Đổi mới là để tổ chức CĐ nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, NLĐ.

Đổi mới tư duy trong nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, NLĐ một cách thực chất đã thể hiện rõ từ những nỗ lực đẩy mạnh xây dựng các thiết chế CĐ nhằm trực triếp giải quyết các nhu cầu cấp thiết của đoàn viên, NLĐ thời gian qua của tổ chức CĐ.

Cùng với sự hội nhập sâu rộng của đất nước khi tham gia các sân chơi lớn, như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), CĐ Việt Nam cũng phải luôn đổi mới, nâng mình lên trước những đòi hỏi, thách thức ngày càng lớn.

Tổ chức CĐ, hoạt động CĐ với những đột phá, đổi mới mạnh mẽ xứng đáng là người đại diện, luôn chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hàng chục triệu NLĐ cả nước.

PHẠM DƯƠNG