Đã giải quyết chế độ cho người lao động


Đã giải quyết chế độ cho người lao động - Ảnh 1.

- Ông Hoàng Lê Huy, Trưởng phòng nhân sự công ty, trả lời: Ông Nho ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn 1 năm với công ty ở vị trí nhân viên bảo vệ. Tháng 7-2018, khi còn thời hạn HĐLĐ, ông Nho xin nghỉ việc. Tuy nhiên, lý do nghỉ việc để giải quyết vấn đề cá nhân không thuộc trường hợp người lao động (NLĐ) được đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định của Bộ Luật Lao động. Do vậy, hành vi của ông Nho là đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái quy định pháp luật và phải bồi thường cho công ty. Mặt khác, công ty cần thời gian để làm thủ tục hưởng chế độ tai nạn lao động cho ông Nho nên chờ hoàn tất sẽ tiến hành thủ tục chấm dứt HĐLĐ với ông Nho. Mới đây, công ty và ông Nho đã thực hiện thủ tục chấm dứt HĐLĐ và công ty đã thanh toán các chế độ liên quan cho ông.