Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 8

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 8 - Ảnh 1.

Hội nghị Trung ương 8 bàn nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có nội dung liên quan đến công tác nhân sự, chuẩn bị Đại hội Đảng khoá XIII - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (Hội nghị Trung ương 8).

Hội nghị Trung ương 8 đã khai mạc sáng ngày 2-10-2018 tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên.

Buổi sáng, ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chương trình hội nghị.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đọc tờ trình của Bộ Chính trị về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, đọc tờ trình của Bộ Chính trị về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tờ trình của Bộ Chính trị về việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước giờ khai mạc, Hội nghị Trung ương 8 đã dành phút mặc niệm 2 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo vừa từ trần: nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, và Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Diệp Châu