Mức lương nào làm căn cứ tính bồi thường?

Mức lương nào làm căn cứ tính bồi thường? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông Đào Bá Nhiệm, đại diện công ty, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, khi NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật phải bồi thường cho NSDLĐ nửa tháng tiền lương theo HĐLĐ. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho NSDLĐ một khoản tiền tương ứng với tiền lương của NLĐ trong những ngày không báo trước, đồng thời hoàn trả chi phí đào tạo cho NSDLĐ. Tiền lương của NLĐ bao gồm: lương cơ bản và các khoản phụ cấp (nếu có). Ở công ty chúng tôi, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho NLĐ gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp. Do vậy, việc công ty tính các khoản bồi thường của NLĐ là đúng với quy định.