Đã bàn giao 99,63% sổ BHXH cho NLĐ

. Phóng viên: Xin bà cho biết tiến độ trả sổ BHXH cho người lao động (NLĐ) tại TP HCM đến thời điểm này?

Đã bàn giao 99,63% sổ BHXH cho NLĐ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu

- Bà Nguyễn Thị Thu: Việc rà soát dữ liệu, trả sổ BHXH cho NLĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH trong quá trình nỗ lực hiện đại hóa, cải cách hành chính của cơ quan BHXH Việt Nam tiến tới mục tiêu đến năm 2020 sẽ đưa vào sử dụng sổ BHXH điện tử. TP HCM có số lượng NLĐ tham gia BHXH rất lớn, trong đó rất đông lao động ngoại tỉnh có quá trình tham gia BHXH tại nhiều tỉnh, thành nên việc rà soát và trả sổ BHXH cho NLĐ cũng gặp phải một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên, BHXH TP vẫn nỗ lực để hoàn thành việc trả sổ cho NLĐ theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Đến nay, việc triển khai thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ đã được BHXH TP thực hiện hoàn thành 99,63% trên tổng số sổ BHXH phải bàn giao. Cơ quan BHXH đang tiếp tục phối hợp các đơn vị sử dụng lao động còn lại để rà soát và bàn giao trực tiếp sổ BHXH cho NLĐ.

. Sau khi nhận sổ BHXH, NLĐ có thể giao cho người sử dụng lao động giữ nhằm tránh xảy ra tình trạng hư hỏng, mất mát?

- Việc quản lý sổ BHXH trước đây được quy định tại Luật BHXH năm 2006. Theo đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo quản sổ BHXH trong thời gian NLĐ làm việc tại đơn vị và trả sổ khi người đó không còn làm việc, dẫn đến một số bất cập như: NLĐ không nắm được thông tin về quá trình đóng BHXH hoặc đơn vị trốn đóng, nợ đọng BHXH trong thời gian dài dù vẫn trích tiền lương đóng BHXH của NLĐ hằng tháng, tờ rời sổ BHXH bị thất lạc, thậm chí chủ sử dụng lao động không trả sổ cho NLĐ khi có nhu cầu chuyển đến nơi làm việc mới… Nhằm khắc phục bất cập này, Luật BHXH năm 2014 quy định: NLĐ có quyền được cấp, quản lý sổ BHXH và có trách nhiệm bảo quản sổ BHXH. Quy định này nhằm minh bạch thông tin về quá trình đóng BHXH, giúp NLĐ nắm rõ được các thông tin về quá trình tham gia BHXH của bản thân; đồng thời chủ động hơn trong việc thực hiện giải quyết các chế độ BHXH theo luật định. Như vậy, sổ BHXH phải do NLĐ quản lý và bảo quản.

. Trong quá trình tự giữ nếu sổ BHXH của NLĐ bị mất hay hư hỏng thì giải quyết thế nào?

- Khi sổ BHXH bị hỏng, mất, thì NLĐ (hoặc đơn vị) có thể lập thủ tục theo phiếu giao nhận hồ sơ 607 "Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng" gửi đến cơ quan BHXH qua bưu điện để được giải quyết. Các thủ tục hồ sơ được đăng tại địa chỉ trang web của BHXH TP HCM: http://bhxhtphcm.gov.vn.

. Đến thời điểm này, NLĐ vẫn làm việc và đóng BHXH nhưng quá trình đóng BHXH thể hiện trên sổ BHXH được trả cho NLĐ giữ chỉ thể hiện đến thời điểm tháng 12-2017. Vậy có phải doanh nghiệp đang nợ BHXH không? NLĐ phải làm gì để biết được quá trình tham gia BHXH của mình?

- Sổ BHXH sau khi rà soát, in tờ rời đến tháng 12-2017, bàn giao cho NLĐ thì hằng năm cơ quan BHXH sẽ in tờ rời quá trình đóng BHXH, BHTN chuyển về cho doanh nghiệp để trả cho NLĐ vào ngày 10-1 hằng năm. Ngoài ra, NLĐ cũng có thể tự chủ động tra cứu quá trình đóng BHXH, BHTN của mình trên cổng thông tin BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu để kiểm tra, giám sát việc doanh nghiệp đóng BHXH, BHTN cho mình.

MAI CHI thực hiện