Kỷ luật cảnh cáo Kế toán trưởng Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

UBND TP HCM vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Thúy, Kế toán trưởng Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) do có hành vi vi phạm nghiêm trọng về nguyên tắc kế toán được quy định tại Khoản 4, Điều 6, Luật Kế toán năm 2003.

Trước đó, bà Thúy đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách theo Quyết định 859 ngày 5-3-2018 của UBND TP. Mức kỷ luật này chưa đúng với sai phạm của bà Thúy nên UBND TP đã thành lập hội đồng kỷ luật mới để xem xét lại hình thức kỷ luật.

Theo cơ quan thanh tra TP, bà Thúy đã ký và chi khống hơn 13 tỉ đồng cho hàng chục cán bộ, người lao động thuộc SAGRI đi học tập nước ngoài. 

Cụ thể, trong năm 2016, SAGRI đã ký 10 hợp đồng tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài (tổng giá trị hơn 13 tỉ đồng) với Công ty Thương mại dịch vụ Hòa Bình quốc tế và Công ty du lịch Thanh niên xung phong. Tất cả đã tất toán công nợ. Tuy nhiên, có 22 người không tham gia chuyến đi. Khi xác minh tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP, 40/70 người tham gia chuyến đi nước ngoài không có trong danh sách, số còn lại không có thông tin trên hệ thống xuất nhập cảnh.

Ph.Anh