Thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm

Theo đó, các LĐLĐ quận, huyện phối hợp phòng LĐ-TB-XH địa phương rà soát tình hình thực hiện pháp luật lao động trên địa bàn trong thời gian qua. Mỗi đơn vị chọn từ 2 đến 5 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật lao động, BHXH, tài chính CĐ hoặc thường xuyên xảy ra tranh chấp lao động tập thể để đề xuất thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP thanh tra trong năm 2019.

Thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm - Ảnh 1.

Công nhân một doanh nghiệp tại quận 12, TP HCM ngừng việc tập thể vì bị nợ BHXH Ảnh: MAI CHI

Các CĐ ngành, sở, khối, tổng công ty và cấp trên tương đương rà soát tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp có CĐ cơ sở trực thuộc đơn vị mình có dấu hiệu vi phạm pháp luật lao động để gửi danh sách về LĐLĐ TP. 

H.Đào