10 cổ phiếu lớn trong danh mục đầu tư của Warren Buffett

Động thái gom cổ phiếu JPMorgan Chase của Berkshire đưa nhóm cổ phiếu ngân hàng chiếm một nửa danh sách 10 cổ phiếu dẫn đầu danh mục của nhà đầu tư huyền thoại. Điều này cho thấy niềm tin ngày càng lớn của ông Buffett vào hệ thống ngân hàng Mỹ.

Dưới đây là danh sách 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục của Berkshire, trang CNBC giới thiệu:

10. JPMorgan Chase

Lĩnh vực: Ngân hàng

Số cổ phiếu nắm giữ: 35,664 triệu

Giá trị cổ phần nắm giữ: 4,024 tỷ USD

9. Goldman Sachs

10 cổ phiếu lớn trong danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 1.

Lĩnh vực: Ngân hàng

Lĩnh vực: Ngân hàng

Số cổ phiếu nắm giữ: 18,353 triệu

Giá trị cổ phần nắm giữ: 4,115 tỷ USD

8. Moody’s

10 cổ phiếu lớn trong danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 2.

Lĩnh vực: Đánh giá tín nhiệm

Lĩnh vực: Đánh giá tín nhiệm

Số cổ phiếu nắm giữ: 24,669 triệu

Giá trị cổ phần nắm giữ: 4,124 tỷ USD

7. US Bancorp

10 cổ phiếu lớn trong danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 3.

Lĩnh vực: Đánh giá tín nhiệm

Lĩnh vực: Đánh giá tín nhiệm

Số cổ phiếu nắm giữ: 124,923 triệu

Giá trị cổ phần nắm giữ: 6,597 tỷ USD

6. American Express

10 cổ phiếu lớn trong danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 4.

Lĩnh vực: Thẻ tín dụng

Lĩnh vực: Thẻ tín dụng

Số cổ phiếu nắm giữ: 151,61 triệu

Giá trị cổ phần nắm giữ: 16,145 tỷ USD

5. Kraft Heinz

10 cổ phiếu lớn trong danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 5.

Lĩnh vực: Thực phẩm

Lĩnh vực: Thực phẩm

Số cổ phiếu nắm giữ: 325,634 triệu

Giá trị cổ phần nắm giữ: 17,945 tỷ USD

4. Coca-Cola

10 cổ phiếu lớn trong danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 6.

Lĩnh vực: Đồ uống

Lĩnh vực: Đồ uống

Số cổ phiếu nắm giữ: 400 triệu

Giá trị cổ phần nắm giữ: 18,476 tỷ USD

3. Wells Fargo

10 cổ phiếu lớn trong danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 7.

Lĩnh vực: Ngân hàng

Lĩnh vực: Ngân hàng

Số cổ phiếu nắm giữ: 442,361 triệu

Giá trị cổ phần nắm giữ: 23,25 tỷ USD

2. Bank of America

10 cổ phiếu lớn trong danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 8.

Lĩnh vực: Ngân hàng

Lĩnh vực: Ngân hàng

Số cổ phiếu nắm giữ: 877,248 triệu

Giá trị cổ phần nắm giữ: 25,843 tỷ USD

1. Apple

10 cổ phiếu lớn trong danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 9.

Lĩnh vực: Hàng điện tử tiêu dùng

Lĩnh vực: Hàng điện tử tiêu dùng

Số cổ phiếu nắm giữ: 252,478 triệu

Giá trị cổ phần nắm giữ: 56,994 tỷ USD

Theo VnEconomy (bizlive.vn)