Kiểm điểm cán bộ liên quan dự án xây dựng Học viện Cán bộ TP HCM

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa có chỉ đạo liên quan đến việc xử lý Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác đấu thầu thuộc dự án xây dựng Trường Cán bộ TP HCM (nay là Học viện Cán bộ TP HCM).

Cụ thể, ông Nguyễn Thành Phong đồng ý với nội dung kết luận thanh tra số 36 ngày 24-10-2018 của Thanh tra TP.

Từ nội dung của kết luận thanh tra, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, làm rõ việc Đảng ủy Học viện Cán bộ biểu quyết thống nhất chủ trương chọn nhà thầu Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty Xây dựng Bình Minh tại cuộc họp ngày 7-3-2018, không đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng và quy định của Luật Đấu thầu. Báo cáo kết quả cho Thường trực Thành ủy; đồng thời thông báo cho Ban Cán sự đảng UBND TP.

Kiểm điểm cán bộ liên quan dự án xây dựng Học viện Cán bộ TP HCM - Ảnh 1.

Học viện Cán bộ TP HCM

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Giám đốc Học viện Cán bộ TP kiểm tra, làm rõ việc đơn vị Tư vấn quản lý dự án (Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng) và Tư vấn đấu thầu (Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long) có dấu hiệu "thông đồng" trong việc báo cáo lựa chọn nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu đề xuất chủ đầu tư phê duyệt xếp hạng nhà thầu; vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý cán bộ về khuyết điểm, vi phạm: phê duyệt hồ sơ mời thầu chưa đầy đủ; tham gia vào hoạt động đấu thầu nhưng không đáp ứng điều kiện.

Ngoài ra, Giám đốc Học viện Cán bộ TP cần khẩn trương hủy quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị ký túc xá"; chỉnh sửa yêu cầu về hợp đồng tương tự trong hồ sơ mời thầu, khối lượng dự toán thiếu, tổ chức đấu thầu lại gói thầu "Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị ký túc xá" theo quy định.

Phan Anh