[Infographic] Trần Bắc Hà - ông chủ nhà băng quyền lực

[Infographic] Trần Bắc Hà - ông chủ nhà băng quyền lực - Ảnh 1.
Infographic: Vương Fương Anh; dữ liệu: Gia Hy