Giám đốc sở nào ở Quảng Nam có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất?

Trưa 5-12, HĐND tỉnh Quảng Nam đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Có 53/58 đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam tham gia bỏ phiếu.

Kết quả, người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Võ Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, với 51 phiếu, 2 phiếu tín nhiệm, không có tín nhiệm thấp.

Giám đốc sở nào ở Quảng Nam có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Quang và ông Đinh Văn Thu đều có nhiều phiếu tín nhiệm cao

Người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Huỳnh Tấn Triều, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, với 6 phiếu. Ông Triều có 20 phiếu tín nhiệm cao, 27 phiếu tín nhiệm. Người có số tín nhiệm thấp nhiều thứ hai là bà Lê Thị Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, với 5 phiếu. Phiếu tín nhiệm cao của bà Thủy cũng ít nhất với 18 phiếu, bà Thủy có 30 phiếu tín nhiệm.

Một số lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có số phiếu cụ thể như sau: ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, có 49 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp; ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, có 44 phiếu tín nhiệm cao; 9 phiếu tín nhiệm.

Giám đốc sở nào ở Quảng Nam có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất? - Ảnh 2.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam bỏ phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ được HĐND bầu

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh, có 48 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm; ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có 45 phiếu tín nhiệm cao, 8 phiếu tín nhiệm; ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng có 48 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm.

Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có 41 phiếu tín nhiệm cao, 11 phiếu tín nhiệm, 1 tín nhiệm thấp; ông Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có 42 phiếu tín nhiệm cao, 9 tín nhiệm, 1 tín nhiệm thấp (có 1 phiếu không hợp lệ).

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cụ thể của 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Quảng Nam bầu:

Giám đốc sở nào ở Quảng Nam có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất? - Ảnh 3.

1

Giám đốc sở nào ở Quảng Nam có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất? - Ảnh 4.

2

Giám đốc sở nào ở Quảng Nam có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất? - Ảnh 5.

3

Giám đốc sở nào ở Quảng Nam có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất? - Ảnh 6.

4

Giám đốc sở nào ở Quảng Nam có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất? - Ảnh 7.

5

Giám đốc sở nào ở Quảng Nam có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất? - Ảnh 8.

6

Tin-ảnh: Tr.Thường