[Infographic] - Ông Nguyễn Thành Tài và khu đất "vàng" 8-12 Lê Duẩn

[Infographic] - Ông Nguyễn Thành Tài và khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn - Ảnh 1.
Anh Thanh - Hoàng Triều - Tấn Thạnh